Eksportowanie kontaktów z konta Google: A Comprehensive Guide

Jak eksportować kontakty z Google na telefon?
Inna opcja to skorzystanie z aplikacji na Android – Kontakty Google. Otwórz aplikację „Kontakty” i kliknij „Zarządzaj kontaktami”. Wybierz opcję „Importuj/eksportuj kontakty”, a następnie kliknij „Eksportuj do pamięci telefonu”.
Dowiedz się więcej na www.njumobile.pl

Google stało się nieodłączną częścią naszego życia i przechowuje wiele naszych ważnych danych, takich jak kontakty, rozmowy e-mail, zdjęcia i dokumenty. Jedną z istotnych zalet korzystania z usług Google jest to, że dostęp do danych można uzyskać z dowolnego urządzenia z połączeniem internetowym. Czasami jednak możemy potrzebować wyeksportować nasze kontakty z Google na inne urządzenia. W tym artykule omówimy, jak wyeksportować kontakty z konta Google i przywrócić je na telefonie.

Jak pobrać kontakty z Gmaila?

Jeśli chcesz pobrać swoje kontakty Google, możesz to łatwo zrobić, wykonując następujące proste kroki:

1. Otwórz swoje konto Gmail i kliknij ikonę „Aplikacje Google” w prawym górnym rogu ekranu.

2. Wybierz „Kontakty” z rozwijanego menu.

3. Teraz na ekranie zobaczysz listę wszystkich swoich kontaktów. Kliknij przycisk „Więcej” i wybierz „Eksportuj” z rozwijanego menu.

4. Wybierz format, w jakim chcesz pobrać swoje kontakty. Możesz wybrać CSV, vCard lub Google CSV.

5. Wybierz kontakty, które chcesz wyeksportować lub wybierz „Wszystkie kontakty”, jeśli chcesz wyeksportować wszystkie kontakty.

6. Kliknij przycisk „Eksportuj”, a kontakty zostaną pobrane na urządzenie.

Jak wyeksportować kontakty z Google do telefonu?

Jeśli chcesz wyeksportować kontakty Google do telefonu, możesz to zrobić na dwa sposoby:

1. zsynchronizować konto Google: Jeśli masz urządzenie z Androidem, możesz zsynchronizować swoje konto Google z listą kontaktów w telefonie. Aby to zrobić, przejdź do „Ustawienia” > „Konta” > „Google” > „Synchronizuj kontakty”. Spowoduje to zsynchronizowanie wszystkich kontaktów Google z listą kontaktów telefonu.

2. Eksportowanie i importowanie kontaktów: Jeśli chcesz wyeksportować kontakty do innego urządzenia, możesz wyeksportować je z konta Google i zaimportować do nowego urządzenia. Aby wyeksportować kontakty, wykonaj czynności opisane w sekcji „Jak pobrać kontakty z Gmaila”. Po pobraniu kontaktów można je zaimportować do nowego urządzenia, wykonując następujące czynności:

a. Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.

b. Otwórz menedżera plików urządzenia i utwórz nowy folder o nazwie „Kontakty”.

c. Skopiuj pobrany plik kontaktu do folderu „Kontakty”.

d. Odłącz urządzenie od komputera i otwórz aplikację kontaktów w telefonie.

e. Kliknij przycisk „Importuj” i wybierz plik, który właśnie skopiowałeś do folderu „Kontakty”.

f. Kontakty zostaną zaimportowane do listy kontaktów w telefonie.

Jak przywrócić kontakty na telefonie z Google?

Jeśli zgubiłeś telefon lub przypadkowo usunąłeś kontakty, możesz je łatwo przywrócić z konta Google. Aby to zrobić, wykonaj następujące proste kroki:

1. Otwórz swoje konto Google i przejdź do „Kontakty”.

2. Kliknij przycisk „Więcej” i wybierz „Przywróć kontakty” z rozwijanego menu.

3. Zobaczysz listę dostępnych kopii zapasowych. Wybierz kopię zapasową, którą chcesz przywrócić i kliknij przycisk „Przywróć”.

4. Kontakty zostaną przywrócone na konto Google i pojawią się na telefonie po zsynchronizowaniu konta.

Jak przenieść kontakty na nowy telefon?

Jeśli kupiłeś nowy telefon i chcesz przenieść swoje kontakty, możesz to zrobić w prosty sposób, wykonując następujące kroki:

1. Wyeksportuj kontakty ze starego telefonu, korzystając z kroków wymienionych w sekcji „Eksportuj i importuj kontakty”.

2. Skopiuj pobrany plik kontaktów do nowego telefonu za pomocą kabla USB lub wiadomości e-mail.

3. zaimportować kontakty do nowego telefonu, wykonując czynności opisane w sekcji „Eksport i import kontaktów”.

Podsumowując, eksportowanie kontaktów Google jest łatwym zadaniem i można to zrobić w zaledwie kilku krokach. Niezależnie od tego, czy chcesz pobrać kontakty, przenieść je na nowe urządzenie, czy przywrócić je na telefonie, możesz wykonać kroki wymienione w tym artykule i wykonać zadanie w mgnieniu oka.

FAQ
Jak wykonać kopię zapasową kontaktów?

Aby wykonać kopię zapasową kontaktów z konta Google, możesz wykonać następujące kroki:

1. Wejdź na stronę Kontaktów Google i zaloguj się na swoje konto.

2. Wybierz kontakty, których kopię zapasową chcesz utworzyć, zaznaczając pola obok ich nazw.

3. Kliknij przycisk „Eksportuj” w menu po lewej stronie.

4. Wybierz format pliku, do którego chcesz wyeksportować kontakty (np. CSV lub vCard).

5. Wybierz konto Google, z którego chcesz eksportować (jeśli masz więcej niż jedno).

6. Wybierz, czy chcesz wyeksportować wszystkie kontakty, czy tylko określoną grupę.

7. Kliknij przycisk „Eksportuj”, aby rozpocząć proces tworzenia kopii zapasowej.

Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej możesz pobrać plik na swój komputer lub zapisać go w usłudze przechowywania w chmurze.