Jak znaleźć adres DNS routera?

Co wpisać w DNS?
W polu Primary IP Address wpisz podstawowy publiczny DNS (np. 8.8.8.8) a w Secondary IP Address wpisz zapasowy publiczny DNS (np. 8.8.4.4), które będą otrzymywały urządzenia przez DHCP.
Dowiedz się więcej na draytek.pl

DNS, czyli Domain Name System, to podstawowy składnik Internetu, który umożliwia dostęp do stron internetowych za pomocą ich nazw, a nie adresów IP. Każde urządzenie w sieci musi mieć adres DNS, aby móc połączyć się z Internetem. Adres DNS routera jest szczególnie ważny, ponieważ jest on domyślnym serwerem DNS dla wszystkich urządzeń podłączonych do sieci. W tym artykule omówimy, jak znaleźć adres DNS routera, ustawić serwer DNS na routerze TP LINK i jak uruchomić serwer DNS.

Co wpisać w DNS?

Podczas konfigurowania sieci należy wprowadzić adres DNS w ustawieniach sieciowych każdego urządzenia. Adres DNS jest zwykle dostarczany przez dostawcę usług internetowych (ISP), ale można również korzystać z publicznych serwerów DNS, takich jak Google DNS lub OpenDNS. Aby znaleźć adres DNS routera, można sprawdzić dokumentację routera lub zalogować się do interfejsu internetowego routera.

Jaki jest adres DNS serwera?

Serwer DNS to komputer, który zapewnia usługi DNS w sieci. Adres DNS serwera to adres IP komputera z uruchomionym oprogramowaniem serwera DNS. Aby skonfigurować serwer DNS, należy zainstalować oprogramowanie serwera DNS na komputerze i skonfigurować je do świadczenia usług DNS w sieci. Dostępnych jest kilka opcji oprogramowania serwera DNS, w tym BIND, Microsoft DNS i DNSmasq.

Jak ustawić serwer DNS na routerze TP LINK?

Aby ustawić serwer DNS na routerze TP LINK, należy zalogować się do interfejsu internetowego routera i przejść do ustawień sieciowych. W ustawieniach sieciowych można wprowadzić adres DNS dostarczony przez dostawcę usług internetowych lub publiczny serwer DNS, taki jak Google DNS lub OpenDNS. Można również skonfigurować niestandardowy serwer DNS, wprowadzając adres IP komputera z oprogramowaniem serwera DNS.

Jak sprawdzić, jakiego DNS używam?

Aby dowiedzieć się, jakiego DNS używasz, możesz sprawdzić ustawienia sieciowe swojego urządzenia. W systemie Windows można otworzyć Wiersz polecenia i wpisać „ipconfig /all”, aby zobaczyć adresy serwerów DNS. W systemie macOS można przejść do Preferencji systemowych > Sieć > Zaawansowane > DNS, aby wyświetlić adresy serwerów DNS. Na urządzeniach mobilnych można sprawdzić ustawienia Wi-Fi, aby wyświetlić adresy serwerów DNS.

Jak uruchomić serwer DNS?

Aby uruchomić serwer DNS, należy zainstalować oprogramowanie serwera DNS na komputerze i skonfigurować je do świadczenia usług DNS w sieci. Dostępnych jest kilka opcji oprogramowania serwera DNS, w tym BIND, Microsoft DNS i DNSmasq. Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu oprogramowania serwera DNS można ustawić adres serwera DNS w ustawieniach sieciowych urządzeń, aby używać serwera DNS do rozpoznawania nazw.

Podsumowując, znalezienie adresu DNS routera jest niezbędne do skonfigurowania i utrzymania sieci. Konfiguracja niestandardowego serwera DNS może również poprawić wydajność i bezpieczeństwo sieci. Wykonując czynności opisane w tym artykule, można łatwo znaleźć adres DNS routera, skonfigurować serwer DNS i skonfigurować ustawienia DNS na urządzeniach.

FAQ
Czym jest DNS Google?

DNS Google (Domain Name System) to bezpłatna publiczna usługa DNS stworzona i utrzymywana przez Google. Zapewnia użytkownikom szybki i niezawodny sposób rozpoznawania nazw domen na adresy IP, umożliwiając im dostęp do stron internetowych i innych usług online. Serwery DNS Google to 8.8.8.8 i 8.8.4.4.