Jak znaleźć adres IP i sprawdzić, czy jest on publiczny czy prywatny

Jak sprawdzić prywatny adres IP?
Można to sprawdzić także w inny sposób wchodzimy w Start / Uruchom i wpisujemy cmd. Następnie w konsoli, która wyskoczy, wpisujemy ipconfig – teraz jeżeli nasz adres IP będzie z przedziałów: 10.0.0.0 – 10.255.255.255. 172.16.0.0 – 172.31.255.255.
Dowiedz się więcej na ictprofessional.pl

Jeśli chodzi o pracę w sieci, jedną z najważniejszych informacji jest adres IP. Adres IP jest unikalnym identyfikatorem, który pomaga komputerom i innym urządzeniom w sieci komunikować się ze sobą. W tym artykule omówimy, jak znaleźć adres IP i sprawdzić, czy jest on publiczny czy prywatny.

Jak sprawdzić, czy adres jest publiczny czy prywatny?

Zanim odpowiemy na to pytanie, musimy zdefiniować, co rozumiemy przez publiczne i prywatne adresy IP. Publiczny adres IP to taki, który jest przypisany do routera przez dostawcę usług internetowych (ISP) i może być używany do komunikacji z urządzeniami w Internecie. Prywatny adres IP to taki, który jest przypisany do urządzenia w sieci lokalnej i nie jest widoczny dla urządzeń w Internecie.

Aby sprawdzić, czy adres IP jest publiczny czy prywatny, można użyć narzędzia takiego jak iplocation.net. Wystarczy wprowadzić adres IP, który chcesz sprawdzić, a narzędzie powie ci, czy jest on publiczny czy prywatny.

Jakie jest moje IP w telefonie?

Jeśli chcesz znaleźć adres IP swojego telefonu, proces jest nieco inny w zależności od tego, czy masz iPhone’a, czy urządzenie z Androidem.

Na iPhonie przejdź do Ustawienia > Wi-Fi i dotknij sieci, z którą jesteś połączony. Twój adres IP zostanie wyświetlony w sekcji „Adres IPv4”.

Na urządzeniu z systemem Android przejdź do Ustawienia > Sieć i Internet > Wi-Fi i dotknij sieci, z którą jesteś połączony. Twój adres IP zostanie wyświetlony w sekcji „Adres IP”.

Jaki jest adres IP routera?

Adres IP routera to adres używany do uzyskiwania dostępu do panelu administracyjnego. Aby znaleźć adres IP routera, można użyć wiersza polecenia na komputerze z systemem Windows lub terminala na komputerze Mac.

Na komputerze z systemem Windows otwórz wiersz polecenia i wpisz „ipconfig”. Poszukaj sekcji „Brama domyślna”, aby znaleźć adres IP routera.

Na komputerze Mac otwórz Terminal i wpisz „netstat -nr | grep default”. Poszukaj adresu IP wymienionego obok „default”, aby znaleźć adres IP routera.

Jaki jest mój zewnętrzny adres IP?

Zewnętrzny adres IP to publiczny adres IP przypisany do routera przez dostawcę usług internetowych. Aby znaleźć swój zewnętrzny adres IP, możesz użyć narzędzia takiego jak whatsmyip.org. Wystarczy odwiedzić stronę internetową, aby wyświetlić swój zewnętrzny adres IP.

Jak sprawdzić adres IP routera?

Aby sprawdzić adres IP routera, można skorzystać z metod opisanych w poprzedniej sekcji. Po uzyskaniu adresu IP routera można go użyć, aby uzyskać dostęp do panelu administracyjnego routera i skonfigurować ustawienia sieciowe.

Podsumowując, znalezienie adresu IP jest ważną częścią pracy w sieci. Niezależnie od tego, czy chcesz sprawdzić, czy adres jest publiczny czy prywatny, znaleźć adres IP telefonu lub routera, czy też sprawdzić zewnętrzny adres IP, narzędzia i metody opisane w tym artykule pomogą Ci uzyskać potrzebne informacje.

FAQ
Czy adres IP może się zmienić?

Tak, adres IP może ulec zmianie. Może się on zmienić z różnych powodów, takich jak zresetowanie routera, zmiana dostawcy usług internetowych lub po prostu dlatego, że dostawca usług internetowych przypisał nowy adres IP.