Różnica między Post i Put w API

Co to jest i jak działa REST API?
REST API (czasami nazywany RESTful API) – aplikacyjny interfejs programistyczny architektury representational state transfer, często używany jako architektura przesyłania wiadomości i danych dla architektur klient-serwer i mikrousług. Cached
Dowiedz się więcej na www.ovhcloud.com

Jeśli chodzi o rozwój API, dwie powszechnie używane metody wysyłania danych do serwera to POST i PUT. Metody te mają różne przypadki użycia i mogą wpływać na zachowanie serwera. W tym artykule zbadamy różnicę między POST i PUT w rozwoju API, a także kilka powiązanych pojęć, takich jak REST, WSDL i SOAP.

Najpierw zdefiniujmy REST i API. REST oznacza Representational State Transfer i jest stylem architektonicznym dla usług internetowych. Wykorzystuje metody HTTP do interakcji z zasobami, takie jak GET do pobierania danych i POST do tworzenia nowych zasobów. API, czyli Application Programming Interface, to zestaw protokołów i narzędzi do tworzenia aplikacji. API definiuje, w jaki sposób różne komponenty oprogramowania powinny ze sobą współdziałać.

Teraz przyjrzyjmy się różnicy między POST i PUT. Ogólnie rzecz biorąc, POST służy do tworzenia nowych zasobów na serwerze, podczas gdy PUT służy do aktualizacji istniejących zasobów. POST wysyła dane w treści żądania, a serwer generuje nowy zasób na podstawie tych danych. PUT również wysyła dane w treści żądania, ale aktualizuje istniejący zasób zidentyfikowany przez adres URL żądania.

API działa poprzez udostępnienie zestawu punktów końcowych, do których dostęp mogą uzyskać inne komponenty oprogramowania. Te punkty końcowe definiują dozwolone metody HTTP i format danych do wysyłania i odbierania danych. Na przykład punkt końcowy API dla usługi pogodowej może zezwalać na żądanie GET z parametrem nazwy miasta i zwracać obiekt JSON z aktualną temperaturą i warunkami pogodowymi.

Przykładem API może być interfejs API platformy mediów społecznościowych, który umożliwia zewnętrznym programistom dostęp do danych platformy i interakcję z nimi. Może to obejmować pobieranie informacji o użytkownikach, publikowanie nowych treści i uzyskiwanie aktualizacji w czasie rzeczywistym. API definiuje punkty końcowe i dozwolone metody dostępu do tych danych, a programiści wykorzystują te informacje do tworzenia własnych aplikacji, które współdziałają z platformą mediów społecznościowych.

WSDL, czyli Web Services Description Language, to oparty na XML format opisu usług internetowych. Definiuje on strukturę wiadomości żądania i odpowiedzi, a także dostępne metody i parametry. SOAP, czyli Simple Object Access Protocol, to kolejny protokół służący do wymiany ustrukturyzowanych danych w sieci. Wykorzystuje komunikaty XML i ma bardziej złożoną strukturę niż REST, ale może być przydatny w niektórych scenariuszach, takich jak aplikacje na poziomie przedsiębiorstwa.

Podsumowując, zrozumienie różnicy między POST i PUT jest ważne dla rozwoju API, ponieważ mają one różne przypadki użycia i mogą wpływać na zachowanie serwera. REST i API to powiązane koncepcje, które są niezbędne do tworzenia aplikacji, a WSDL i SOAP zapewniają dodatkowe opcje wymiany danych przez Internet. Opanowując te koncepcje, programiści mogą tworzyć potężne i wydajne interfejsy API, które umożliwiają płynną komunikację między różnymi komponentami oprogramowania.

FAQ
Jak zrozumieć API?

Aby zrozumieć API, ważne jest, aby najpierw zrozumieć metody HTTP używane przez API. Dwie najpopularniejsze metody to POST i PUT, które służą odpowiednio do tworzenia i aktualizowania zasobów. Kluczową różnicą między tymi metodami jest to, że POST służy do tworzenia nowych zasobów, podczas gdy PUT służy do aktualizacji istniejących zasobów. Ponadto ważne jest, aby zrozumieć parametry i formaty danych używane przez API, a także wszelkie mechanizmy uwierzytelniania lub autoryzacji wymagane do uzyskania dostępu do API. Wreszcie, warto przejrzeć dokumentację API lub użyć narzędzia takiego jak Swagger, aby zbadać dostępne punkty końcowe i operacje.