Zrozumienie protokołu IMAP w usłudze Gmail

Jak skonfigurować SMTP Gmail? Wypełnij wymagane pola zgodnie z poniższymi instrukcjami: Serwer SMTP : smtp.gmail.com. Port SMTP : 587. Wymagane uwierzytelnienie : zaznacz to pole wyboru. … Wymagane jest bezpieczne połączenie (SSL/TLS) : Zaznacz pole wyboru. Nazwa nadawcy : Wprowadź dowolną nazwę. … Adres e-mail nadawcy : wprowadź swój adres Gmail. Cached Dowiedz się więcej … Dowiedz się więcej