Understanding Binary Code – How to Convert, Read, and Write in Binary

Jak zapisać liczbę dziesiętną 10 w postaci binarnej?
Zamiana ułamka dziesiętnego na binarny polega na mnożeniu liczby przez 2 i wypisywaniu kolejnych cyfr przed kropką.
Dowiedz się więcej na pracownik.kul.pl

Kod binarny, znany również jako język maszynowy, jest podstawą nowoczesnych systemów komputerowych. Jest to język, który komputery rozumieją i w ten sposób komunikują się ze sobą. Ale jak wygląda kod binarny i jak możemy z nim pracować? W tym artykule zbadamy podstawy kodu binarnego, w tym jak konwertować, czytać i pisać w kodzie binarnym.

Jak przekonwertować System 2 na System 10?

Kod binarny jest systemem o podstawie 2, co oznacza, że używa tylko dwóch cyfr – 0 i 1. Z drugiej strony, system dziesiętny jest systemem o podstawie 10, który używa dziesięciu cyfr – od 0 do 9. Aby przekonwertować liczbę binarną na dziesiętną, używamy systemu wartości miejsc. Każda cyfra w liczbie binarnej reprezentuje potęgę dwójki, zaczynając od najbardziej wysuniętej na prawo cyfry. Na przykład, liczbę binarną 1011 można przekonwertować na dziesiętną w następujący sposób:

1 x 2^3 + 0 x 2^2 + 1 x 2^1 + 1 x 2^0 = 8 + 0 + 2 + 1 = 11

Dlatego liczba binarna 1011 jest równoważna liczbie dziesiętnej 11.

Jak odczytać kod binarny na litery?

Kod binarny to język składający się z zer i jedynek, które reprezentują instrukcje i dane. Każde 0 lub 1 nazywane jest bitem, a grupa 8 bitów nazywana jest bajtem. Aby odczytać kod binarny na litery lub znaki, używamy systemu kodowania, takiego jak ASCII (American Standard Code for Information Interchange). ASCII przypisuje unikalny kod binarny do każdego znaku, np. litera „A” jest reprezentowana przez kod binarny 01000001.

Jak przekonwertować liczby na kod binarny?

Aby przekonwertować liczby dziesiętne na kod binarny, używamy procesu zwanego dzieleniem binarnym. Polega to na podzieleniu liczby dziesiętnej przez 2 i zapisaniu reszty. Następnie powtarzamy proces z ilorazem, aż otrzymamy iloraz 0. Na przykład, aby przekonwertować liczbę dziesiętną 10 na kod binarny:

10 ÷ 2 = 5 reszta 0

5 ÷ 2 = 2 reszta 1

2 ÷ 2 = 1 reszta 0

1 ÷ 2 = 0 reszta 1

Odczytanie reszt od dołu do góry daje nam kod binarny liczby dziesiętnej 10 – 1010.

Jak przetłumaczyć tekst na kod binarny?

Aby przetłumaczyć tekst na kod binarny, używamy systemu kodowania, takiego jak ASCII lub Unicode. Każdemu znakowi w tekście przypisywany jest unikalny kod binarny, który można następnie wykorzystać do reprezentowania tekstu w postaci binarnej. Na przykład słowo „hello” w ASCII byłoby reprezentowane przez kod binarny:

01101000 01100101 01101100 01101111

Każda grupa 8 bitów reprezentuje pojedynczy znak w tekście.

Jak zapisać liczbę dziesiętną 10 w postaci binarnej?

Jak wspomniano wcześniej, liczba dziesiętna 10 może być zapisana w postaci binarnej jako 1010. Dzieje się tak, ponieważ 10 ÷ 2 = 5 reszta 0, 5 ÷ 2 = 2 reszta 1, 2 ÷ 2 = 1 reszta 0 i 1 ÷ 2 = 0 reszta 1. Odczytanie reszt od dołu do góry daje nam kod binarny 1010, który reprezentuje liczbę dziesiętną 10 w postaci binarnej.

Podsumowując, kod binarny jest fundamentalną częścią nowoczesnych systemów komputerowych, a zrozumienie, jak konwertować, czytać i pisać w kodzie binarnym jest niezbędne dla każdego informatyka. Korzystając z kodu binarnego, komputery mogą wykonywać złożone zadania i skutecznie komunikować się ze sobą, umożliwiając nam tworzenie potężnego oprogramowania i aplikacji.

FAQ
Ile wynosi 11 w systemie binarnym?

W systemie binarnym liczba 11 jest reprezentowana jako 1011.