Understanding Binary: How to Convert Decimal Numbers to Binary

Jak zamienić liczbę dziesiętną na binarną?
Zamiana ułamka dziesiętnego na binarny polega na mnożeniu liczby przez 2 i wypisywaniu kolejnych cyfr przed kropką.
Dowiedz się więcej na pracownik.kul.pl

Jako profesjonalista lub entuzjasta IT, zrozumienie kodu binarnego jest kluczową umiejętnością. Kod binarny jest językiem komputerów i jest używany do reprezentowania danych i instrukcji. W tym artykule zbadamy, jak konwertować liczby dziesiętne na binarne, jak czytać kod binarny, na czym opiera się system binarny i odpowiemy na pytanie: „Co to jest 11 w systemie binarnym?”

Na początek omówmy, jak przekonwertować liczbę dziesiętną na binarną. Proces ten polega na podzieleniu liczby dziesiętnej przez 2, zanotowaniu reszty i dalszym dzieleniu ilorazu przez 2, aż iloraz wyniesie 0. Reszty, czytane od dołu do góry, reprezentują kod binarny liczby dziesiętnej.

Na przykład, aby przekonwertować liczbę dziesiętną 11 na binarną, zaczynamy od podzielenia 11 przez 2. Iloraz wynosi 5, a reszta 1. Następnie dzielimy iloraz (5) przez 2, co daje nam iloraz 2 i resztę 1. Powtarzamy proces, dzieląc iloraz (2) przez 2, co daje nam iloraz 1 i resztę 0. Na koniec dzielimy iloraz (1) przez 2, co daje nam iloraz 0 i resztę 1. Czytając reszty od dołu do góry, otrzymujemy kod binarny dla 11, który wynosi 1011.

Teraz, gdy wiemy już, jak konwertować liczby dziesiętne na binarne, omówmy sposób odczytywania kodu binarnego. Każda cyfra w kodzie binarnym reprezentuje potęgę 2, zaczynając od najbardziej wysuniętej na prawo cyfry, która reprezentuje 2^0, czyli 1. Następna cyfra po lewej reprezentuje 2^1, następnie 2^2 i tak dalej. Aby odczytać kod binarny, sumujemy wartości cyfr, które mają wartość 1.

Na przykład, w kodzie binarnym 1011, najbardziej wysunięta na prawo cyfra reprezentuje 2^0, czyli 1, i ma wartość 1. Przesuwając się w lewo, następna cyfra reprezentuje 2^1, czyli 2, i ma wartość 0. Trzecia cyfra reprezentuje 2^2, czyli 4 i ma wartość 1. Wreszcie, najbardziej wysunięta na lewo cyfra reprezentuje 2^3, czyli 8 i ma wartość 1. Sumując wartości cyfr o wartości 1, otrzymujemy 8 + 4 + 1, co równa się 11.

System binarny opiera się na koncepcji używania tylko dwóch cyfr, 0 i 1, do reprezentowania wszystkich liczb i znaków. System ten jest często określany jako base-2, w przeciwieństwie do systemu dziesiętnego, który opiera się na dziesięciu cyfrach (0-9) i jest określany jako base-10. System binarny jest używany przez komputery, ponieważ łatwiej jest im przetwarzać i przechowywać informacje w kodzie binarnym.

Podsumowując, zrozumienie kodu binarnego jest niezbędną umiejętnością zarówno dla specjalistów IT, jak i entuzjastów. Wiedząc, jak konwertować liczby dziesiętne na binarne i jak czytać kod binarny, można lepiej zrozumieć, jak komputery działają i komunikują się. System binarny opiera się na użyciu tylko dwóch cyfr, 0 i 1, i jest używany przez komputery do reprezentowania wszystkich danych i instrukcji. Ile wynosi 11 w systemie binarnym? Jest to 1011, jak dowiedzieliśmy się w procesie konwersji liczby dziesiętnej na binarną.

FAQ
Jak przekonwertować z systemu 2 na 16?

Aby przekonwertować z systemu 2 na 16, możesz najpierw przekonwertować liczbę binarną na dziesiętną, a następnie przekonwertować dziesiętną na szesnastkową. Alternatywnie można pogrupować cyfry binarne w zestawy po cztery, zaczynając od cyfry najbardziej wysuniętej na prawo, a następnie przekonwertować każdą grupę na odpowiadającą jej wartość szesnastkową.