Jak znaleźć adres MAC na komputerze Mac

Jak sprawdzić MAC Bluetooth?
Metoda 1: Na ekranie głównym zegarka naciśnij przycisk w górę i wybierz kolejno Ustawienia > Informacje. Nazwa Bluetooth zegarka znajduje się w obszarze Nazwa Urządzenia. Adres MAC zegarka to 12 znaków alfanumerycznych widocznych w pozycji Adres MAC.
Dowiedz się więcej na consumer.huawei.com

Adres Media Access Control (MAC) to unikalny identyfikator przypisany do każdego urządzenia z interfejsem sieciowym. Służy on do identyfikacji urządzeń w sieci. Jeśli chcesz podłączyć komputer Mac do Bluetooth lub rozwiązać problemy z siecią, możesz potrzebować informacji, jak znaleźć adres MAC urządzenia. W tym artykule odpowiemy na najczęstsze pytania związane z wyszukiwaniem adresów MAC na komputerze Mac.

Jak podłączyć komputer Mac do Bluetooth?

Zanim przejdziemy do tego, jak znaleźć adres MAC, omówmy szybko, jak podłączyć komputer Mac do Bluetooth. Najpierw włącz Bluetooth na komputerze Mac, klikając ikonę Bluetooth na pasku menu. Po włączeniu Bluetooth należy przełączyć urządzenie w tryb parowania. Na komputerze Mac kliknij ikonę Bluetooth i wybierz „Otwórz preferencje Bluetooth”. Urządzenie powinno pojawić się na liście dostępnych urządzeń. Kliknij „Paruj”, aby podłączyć komputer Mac do Bluetooth.

Jak wygląda adres MAC?

Adresy MAC są zwykle wyświetlane w sześciu grupach po dwie cyfry szesnastkowe oddzielone dwukropkami, na przykład „00:1A:C2:7B:00:47”. Każda grupa reprezentuje unikalny identyfikator urządzenia.

Jak sprawdzić adres MAC urządzenia?

Aby sprawdzić adres MAC komputera Mac, kliknij menu Apple i wybierz „Preferencje systemowe”. Kliknij „Sieć” i wybierz interfejs sieciowy, który chcesz sprawdzić. Kliknij „Zaawansowane” i wybierz zakładkę „Sprzęt”. Twój adres MAC powinien znajdować się na liście w sekcji „Adres MAC”.

Jak sprawdzić adres MAC Bluetooth?

Aby sprawdzić adres MAC Bluetooth na komputerze Mac, kliknij menu Apple i wybierz „Informacje o tym komputerze Mac”. Kliknij „Raport systemowy” i wybierz „Bluetooth” z menu po lewej stronie. Adres MAC Bluetooth powinien znajdować się na liście w sekcji „Adres”.

Jak zresetować Bluetooth na Macu?

Jeśli masz problemy z łączeniem się z urządzeniami Bluetooth, może być konieczne zresetowanie Bluetooth na komputerze Mac. Aby to zrobić, kliknij menu Apple i wybierz „Preferencje systemowe”. Kliknij „Bluetooth” i wybierz urządzenie, które chcesz usunąć. Kliknij „Usuń” i potwierdź, że chcesz usunąć urządzenie. Wyłącz Bluetooth na komputerze Mac, a następnie włącz go ponownie. Wykonaj powyższe kroki, aby ponownie połączyć się z Bluetooth.

Podsumowując, adres MAC jest ważnym identyfikatorem urządzeń sieciowych i ważne jest, aby wiedzieć, jak go znaleźć na komputerze Mac. Dzięki krokom opisanym w tym artykule powinieneś być w stanie znaleźć swój adres MAC i pomyślnie połączyć komputer Mac z urządzeniami Bluetooth. Jeśli nadal występują problemy, rozwiązaniem może być zresetowanie Bluetooth na komputerze Mac.

FAQ
Co to jest adres MAC?

Adres MAC, znany również jako adres Media Access Control, to unikalny identyfikator przypisany do kontrolera interfejsu sieciowego (NIC) do użytku jako adres sieciowy w komunikacji w segmencie sieci. Jest to stały adres, który jest zakodowany na stałe w sprzęcie urządzenia, dzięki czemu jest to stały i niezmienny identyfikator.