Jak znaleźć adres MAC na komputerze

Jak sprawdzić adres IP na Macu?
Wybierz na Macu polecenie menu Apple > Ustawienia systemowe, a następnie kliknij w Sieć na pasku bocznym. (Konieczne może okazać się przewinięcie w dół.) Kliknij po prawej stronie w połączenie sieciowe, którego chcesz używać, a następnie kliknij w Szczegóły. Kliknij w TCP/IP. Cached
Dowiedz się więcej na support.apple.com

W przypadku rozwiązywania problemów z siecią może być konieczna znajomość adresu MAC komputera. Adres MAC jest unikalnym identyfikatorem przypisanym do każdego urządzenia interfejsu sieciowego. Każde urządzenie w sieci ma adres MAC, w tym komputer. Oto jak znaleźć adres MAC komputera.

Co to jest adres IPv4?

Zanim przejdziemy do znalezienia adresu MAC, najpierw omówmy, czym jest adres IPv4. Adres IPv4 to numeryczna etykieta przypisana do każdego urządzenia podłączonego do sieci komputerowej, która wykorzystuje protokół internetowy do komunikacji. Adres ten pozwala urządzeniom komunikować się ze sobą przez Internet. Adres IPv4 składa się z czterech zestawów liczb oddzielonych kropkami, takich jak 192.168.1.1.

Jak sprawdzić adres IP mojego komputera?

Aby sprawdzić adres IP komputera, można otworzyć wiersz polecenia i wpisać „ipconfig” (bez cudzysłowów). Spowoduje to wyświetlenie adresu IP komputera, maski podsieci i domyślnej bramy.

Jak wygląda adres MAC?

Adres MAC to 12-cyfrowy kod alfanumeryczny, który jest zwykle oddzielony dwukropkami lub myślnikami. Zazwyczaj wygląda on mniej więcej tak: 00:1A:2B:3C:4D:5E.

Jak sprawdzić adres IP sieci?

Aby sprawdzić adres IP sieci, można użyć tej samej metody wiersza polecenia, co powyżej. Wpisz „ipconfig” i poszukaj wiersza „IPv4 Address”. Spowoduje to wyświetlenie adresu IP sieci, z którą jesteś połączony.

Jaki jest mój adres IP?

Jeśli chcesz poznać swój publiczny adres IP, możesz po prostu wyszukać „jaki jest mój adres IP” w wyszukiwarce. Spowoduje to wyświetlenie publicznego adresu IP, który jest adresem przypisanym do routera przez dostawcę usług internetowych.

Podsumowując, znalezienie adresu MAC na komputerze jest prostym procesem, który można wykonać za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Znając adres MAC, można rozwiązać problemy z siecią i upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone do sieci.

FAQ
Co to jest adres MAC i jak sprawdzić ten parametr na moim komputerze?

Adres MAC to unikalny identyfikator przypisany do interfejsów sieciowych w celu komunikacji w sieci. Aby sprawdzić adres MAC na komputerze, można wykonać kilka prostych kroków. W przypadku systemu Windows można otworzyć Wiersz polecenia i wpisać „ipconfig /all”, aby wyświetlić adres MAC pod nagłówkiem „Adres fizyczny”. W przypadku komputerów Mac można przejść do Preferencji systemowych, kliknąć Sieć, wybrać połączenie sieciowe, a następnie kliknąć przycisk Zaawansowane, aby znaleźć adres MAC w zakładce Sprzęt.