Strona główna : Terminy techniczne : Definicja rozruchu

bagażnik

Kiedy uruchamiasz piłkę nożną, kopiesz ją naprawdę daleko. Po uruchomieniu komputera po prostu go włączasz. Nie zaleca się zbytniego kopania komputera, chociaż czasami możesz ulec pokusie. Termin „boot” pochodzi od słowa „bootstraps”, którego ludzie używali kiedyś do zakładania butów. Podobnie „uruchomienie” komputera powoduje jego uruchomienie.

Mówiąc prościej, uruchomienie komputera oznacza włączenie go. Po włączeniu komputera następuje „proces rozruchu”. Ten proces obejmuje ładowanie instrukcji uruchamiania z pamięci ROM komputera, a następnie ładowanie systemu operacyjnego z bieżącego dysku rozruchowego. Dyskiem rozruchowym jest zwykle wewnętrzny dysk twardy, ale może to być również dysk zewnętrzny, dysk CD lub DVD-ROM, a nawet dyskietka. Po załadowaniu oprogramowania systemu operacyjnego proces rozruchu jest zakończony, a komputer jest gotowy do użycia.

TechLib - słownik komputerowy Tech Lib

Ta strona zawiera techniczną definicję Boot. Wyjaśnia w terminologii komputerowej, co oznacza Boot i jest jednym z wielu terminów technicznych w słowniku TechLib.

Wszystkie definicje na stronie TechLib są napisane tak, aby były dokładne pod względem technicznym, ale także łatwe do zrozumienia. Jeśli uznasz tę definicję Boot za pomocną, możesz odwołać się do niej, korzystając z powyższych linków cytowania.