Strona główna : Terminy techniczne : Definicja postaci

Postać

Znak to dowolna litera, cyfra, spacja, znak interpunkcyjny lub symbol, który można wpisać na komputerze. Na przykład słowo „komputer” składa się z ośmiu znaków. Wyrażenie „Cześć”. zajmuje dziewięć znaków. Każdy znak zajmuje jeden bajt miejsca, więc „komputer” zajmuje 8 bajtów. Lista znaków, które można wpisać, jest zdefiniowana przez ASCII i rozszerzony zestaw ASCII. Niektóre z dostępnych symboli są dość dziwne i mogą nawet sprawić, że powiesz: „To niezła postać!”

TechLib - słownik komputerowy Tech Lib

Ta strona zawiera techniczną definicję postaci. Wyjaśnia w terminologii komputerowej, co oznacza znak i jest jednym z wielu terminów technicznych w słowniku TechLib.

Wszystkie definicje na stronie TechLib są napisane tak, aby były dokładne pod względem technicznym, ale także łatwe do zrozumienia. Jeśli uznasz, że ta definicja znaku jest pomocna, możesz odwołać się do niej, korzystając z linków cytowania powyżej.