Strona główna : Terminy techniczne : Definicja użytkownika końcowego

Użytkownik końcowy

Użytkownik końcowy to osoba, dla której zaprojektowano oprogramowanie lub urządzenie sprzętowe. Termin ten opiera się na założeniu, że „celem końcowym” oprogramowania lub sprzętu sprzętowego jest użyteczność dla konsumenta. Końcowego użytkownika można skontrastować z twórcami lub programistami produktu. Użytkownicy końcowi również są w osobnej grupie niż instalatorzy lub administratorzy produktu.

Upraszczając, użytkownik końcowy to osoba, która korzysta z oprogramowania lub sprzętu po jego pełnym opracowaniu, wprowadzeniu na rynek i zainstalowaniu. To także osoba, która cały czas dzwoni do „informatyka” z pytaniami, dlaczego produkt nie działa poprawnie. Ogólnie terminy „użytkownik” i „użytkownik końcowy” oznaczają to samo.

TechLib - słownik komputerowy Tech Lib

Ta strona zawiera techniczną definicję użytkownika końcowego. Wyjaśnia w terminologii komputerowej, co oznacza użytkownik końcowy i jest jednym z wielu terminów technicznych w słowniku TechLib.

Wszystkie definicje na stronie TechLib są napisane tak, aby były dokładne pod względem technicznym, ale także łatwe do zrozumienia. Jeśli uznasz, że ta definicja użytkownika końcowego jest pomocna, możesz odwołać się do niej, korzystając z linków cytowania powyżej.