Strona główna : Warunki oprogramowania : Bezstratna definicja

Bezstratny

Kompresja bezstratna zmniejsza rozmiar pliku bez utraty jakości. Tę pozornie magiczną metodę zmniejszania rozmiarów plików można zastosować zarówno do plików graficznych, jak i dźwiękowych. Podczas gdy pliki JPEG i MP3 używają stratny do tworzenia bezstratnych plików skompresowanych można używać nowszych algorytmów kompresji, takich jak JPEG 2000 i Apple Lossless.

Kompresja bezstratna zasadniczo przepisuje dane z oryginalnego pliku w bardziej efektywny sposób. Jednak ze względu na brak utraty jakości wynikowe pliki są zwykle znacznie większe niż pliki obrazów i audio skompresowane przy użyciu kompresji stratnej. Na przykład plik skompresowany przy użyciu kompresji stratnej może zajmować jedną dziesiątą rozmiaru oryginału, podczas gdy kompresja bezstratna prawdopodobnie nie utworzy pliku mniejszego niż połowa rozmiaru oryginalnego.

TechLib - słownik komputerowy Tech Lib

Ta strona zawiera techniczną definicję bezstratnej. Wyjaśnia w terminologii komputerowej, co oznacza bezstratność i jest jednym z wielu terminów programowych w słowniku TechLib.

Wszystkie definicje na stronie TechLib są napisane tak, aby były dokładne pod względem technicznym, ale także łatwe do zrozumienia. Jeśli uznasz tę definicję bezstratną za pomocną, możesz odwołać się do niej, korzystając z linków cytowania powyżej.