Strona główna : Warunki internetowe : Definicja witryny

Strona internetowa

Witryna internetowa lub witryna sieci Web to nie to samo, co strona internetowa. Chociaż te dwa terminy są często używane zamiennie, nie powinny. Więc jaka jest różnica? Mówiąc prościej, witryna sieci Web to zbiór stron sieci Web. Na przykład Amazon.com jest witryną internetową, ale w jej skład wchodzą miliony stron internetowych. Znajomość różnicy między tymi dwoma terminami może zaoszczędzić wiele kłopotów.

TechLib - słownik komputerowy Tech Lib

Ta strona zawiera techniczną definicję Witryny. Wyjaśnia w terminologii komputerowej, co oznacza Witryna i jest jednym z wielu terminów internetowych w słowniku TechLib.

Wszystkie definicje na stronie TechLib są napisane tak, aby były dokładne pod względem technicznym, ale także łatwe do zrozumienia. Jeśli uznasz tę definicję Witryny za przydatną, możesz się do niej odwołać, korzystając z powyższych linków cytowania.