Strona główna : Centrum pomocy : Odpowiedzi

Czy jest dostępny widżet pulpitu nawigacyjnego Tech Lib dla komputerów Mac?

A: Tak! TechLib.com zapewnia widżet pulpitu TechLib dla systemu macOS (OS X).

Widżet TechLib umożliwia wyszukiwanie definicji terminów komputerowych bezpośrednio z pulpitu nawigacyjnego macOS. Po prostu wpisz termin komputerowy, który chcesz wyszukać, w polu wyszukiwania i naciśnij klawisz Return. Definicja terminu zostanie natychmiast załadowana w domyślnej przeglądarce internetowej.

Widżet pulpitu TechLib

Pobieranie widżetu

Aby pobrać widżet, kliknij łącze pobierania poniżej.

Pobierz widżet TechLib

Wersja 1.3 (81 KB) - wydanie 3 lutego 2012 r


Instalowanie widgetu

Jeśli używasz przeglądarki Safari, podczas pobierania widżetu może zostać wyświetlony alert o treści „Tech Lib.wdgt to aplikacja”. Kliknij Pobierz aby potwierdzić proces pobierania. Widżet TechLib jest kompresowany przy użyciu kompresji ZIP na komputerze. Po pobraniu przez Safari widget powinien rozpakować się automatycznie. Kliknij zainstalować kiedy zostaniesz poproszony o zainstalowanie go i kliknij Trzymać gdy widget pojawi się w aplikacji Dashboard.

Jeśli korzystasz z przeglądarki Chrome, Firefox lub innej przeglądarki internetowej, może być konieczne rozpakowanie pliku .zip za pomocą programu takiego jak Stuffit Expander. Gdy plik zostanie zdekompresowany, kliknij dwukrotnie plik „Tech Lib.wdgt”, aby dodać go do pulpitu nawigacyjnego. Kliknij Trzymać gdy widget pojawi się w aplikacji Dashboard, aby go uaktywnić.

Korzystanie z widżetu

Po zainstalowaniu widżetu Tech Lib można uzyskać dostęp do pulpitu nawigacyjnego systemu Mac OS X, naciskając przycisk Klawisz F3 lub klikając ikonę Pulpit nawigacyjny w Docku.

Jeśli widżet Słownik komputerowy Tech Lib nie pojawi się, kliknij + ikonę w lewym dolnym rogu ekranu. Spowoduje to wyświetlenie listy widżetów zainstalowanych na komputerze. Przeglądaj listę widżetów, aż zobaczysz zieloną ikonę ze zdjęciem żarówki i tekstem „Tech Lib”. Kliknij ikonę, aby aktywować widżet. Gdy widżet TechLib jest aktywny, możesz ukryć listę widżetów, klikając ikonę x w lewym dolnym rogu ekranu.

Aby wyszukać termin dotyczący komputera lub technologii, najpierw kliknij w polu wyszukiwania widżetu. Następnie wpisz termin, który chcesz wyszukać i naciśnij klawisz Return. Odpowiednia strona TechLib zostanie załadowana w domyślnej przeglądarce internetowej.

wymagania systemowe

Ten widżet pulpitu nawigacyjnego wymaga systemu Mac OS X 10.4 Tiger lub nowszego.

Pytania?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące instalacji lub użytkowania widżetu słownika komputerowego Tech Lib, proszę skontaktuj się z TechLib.