Strona główna : Warunki dotyczące sprzętu : Definicja CD

CD

Oznacza „Compact Disc”. Płyty CD to okrągłe dyski o średnicy 4.75 cala (12 cm). Standard CD został zaproponowany przez Sony i Philips w 1980 roku, a technologia została wprowadzona na rynek amerykański w 1983 roku. Płyty CD mogą pomieścić do 700 MB danych lub 80 minut dźwięku. Dane na płycie CD są przechowywane jako małe nacięcia na płycie i są odczytywane przez laser z napędu optycznego. Dyski przekształcają nacięcia (które reprezentują jedynki i 1) na użyteczne dane.

Pierwsze płyty CD były płytami audio CD, które ostatecznie zastąpiły taśmy audio (które wcześniej zastępowały płyty). Płyty Audio CD mają tę zaletę, że umożliwiają użytkownikowi przeskakiwanie do różnych miejsc na płycie. Płyty CD można również słuchać nieograniczoną liczbę razy bez utraty jakości. Taśmy audio mogą zacząć tracić na jakości po przesłuchaniu ich zaledwie dziesięć razy. Dzieje się tak, ponieważ laser odczytujący dane z płyty CD nie wywiera nacisku na płytę, podczas gdy głowice odtwarzające w magnetofonie powoli ścierają pasek magnetyczny na taśmie.

W 1985 roku na rynku komputerowym pojawiły się płyty CD-ROM. Ponieważ mogły przechowywać znacznie więcej informacji niż dyskietki (700 MB w porównaniu do 1.4 MB), płyty CD wkrótce stały się najpopularniejszym formatem oprogramowania. W 1988 roku wprowadzono technologię CD-R (CD-Recordable), umożliwiającą użytkownikom komputerów nagrywanie własnych płyt CD. Jednak technologia ta weszła do głównego nurtu dopiero pod koniec lat 1990. Dostępny jest również mniejszy 3-calowy dysk CD, zwany „CD-3”, który można odczytać w większości napędów CD-ROM z tacką.

TechLib - słownik komputerowy Tech Lib

Ta strona zawiera techniczną definicję płyty CD. Wyjaśnia w terminologii komputerowej, co oznacza CD i jest jednym z wielu terminów sprzętowych w słowniku TechLib.

Wszystkie definicje na stronie TechLib są napisane tak, aby były dokładne pod względem technicznym, ale także łatwe do zrozumienia. Jeśli uznasz tę definicję CD za pomocną, możesz odwołać się do niej, korzystając z linków cytowania powyżej.