Strona główna : Terminy techniczne : Definicja CMYK

CMYK

Oznacza „Cyan Magenta Yellow Black”. Są to cztery podstawowe kolory używane do drukowania kolorowych obrazów. w odróżnieniu RGB (czerwony, zielony, niebieski), który jest używany do tworzenia obrazów na ekranie komputera, kolory CMYK są „subtraktywne”. Oznacza to, że kolory stają się ciemniejsze w miarę ich mieszania. Ponieważ kolory RGB są używane jako światło, a nie pigmenty, kolory stają się jaśniejsze w miarę ich mieszania lub zwiększania intensywności.

Technicznie rzecz biorąc, dodanie równych ilości czystego cyjanu, magenty i żółtego powinno dać czarny. Jednak z powodu zanieczyszczeń w tuszach trudno jest stworzyć prawdziwą czerń przez zmieszanie kolorów. Dlatego tusz czarny (K) jest zwykle dołączany do trzech innych kolorów. Litera „K” jest używana, aby uniknąć pomylenia z niebieskim w RGB.

TechLib - słownik komputerowy Tech Lib

Ta strona zawiera techniczną definicję CMYK. Wyjaśnia w terminologii komputerowej, co oznacza CMYK i jest jednym z wielu terminów technicznych w słowniku TechLib.

Wszystkie definicje na stronie TechLib są napisane tak, aby były poprawne technicznie, ale także łatwe do zrozumienia. Jeśli uznasz tę definicję CMYK za pomocną, możesz odwołać się do niej, korzystając z linków cytowania powyżej.