Strona główna : Warunki oprogramowania : Kopiuj definicję

Skopiuj swój

Wiele programów umożliwia kopiowanie danych, takich jak tekst w programie Microsoft Word lub obraz w programie Adobe Photoshop. Aby skopiować fragment danych, musisz go najpierw zaznaczyć (lub zaznaczyć) i wybrać „Kopiuj” z menu Edycja w programie. Większość programów pozwala na użycie skrótu klawiaturowego „Control-C” w systemie Windows lub „Command-C” w systemie Mac OS.

Kiedy kopiujesz fragment danych, jest on przenoszony do bufora w pamięci systemu o nazwie „Schowek”. Jest to obszar tymczasowego przechowywania w pamięci RAM komputera, w którym znajduje się najnowszy skopiowany element. Oczywiście kopiowanie nie jest zbyt pomocne, jeśli nie możesz użyć danych w innym miejscu. Aby wstawić skopiowane dane do dokumentu, wybierz „makaron”z menu Edycja, a dane zostaną wklejone do dokumentu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat kopiowania i wklejania, zobacz Artykuł w Centrum pomocy.

TechLib - słownik komputerowy Tech Lib

Ta strona zawiera techniczną definicję Copy. Wyjaśnia w terminologii komputerowej, co oznacza Copy i jest jednym z wielu terminów programowych w słowniku TechLib.

Wszystkie definicje na stronie TechLib są napisane tak, aby były dokładne pod względem technicznym, ale także łatwe do zrozumienia. Jeśli uznasz, że ta definicja Kopiuj jest pomocna, możesz odwołać się do niej, korzystając z linków cytowania powyżej.