Strona główna : Terminy techniczne : Definicja hakera

haker

Chociaż termin ten pierwotnie odnosił się do sprytnego lub doświadczonego programisty, obecnie jest on częściej używany w odniesieniu do osoby, która może uzyskać nieautoryzowany dostęp do innych komputerów. Haker może „zhakować” swoją drogę przez poziomy bezpieczeństwa systemu komputerowego lub sieci. Może to być tak proste, jak ustalenie czyjegoś hasła, lub tak złożone, jak napisanie niestandardowego programu do złamania oprogramowania zabezpieczającego innego komputera. Hakerzy są powodem, dla którego producenci oprogramowania publikują okresowe „aktualizacje zabezpieczeń” do swoich programów. Chociaż jest mało prawdopodobne, że przeciętny człowiek zostanie „zhakowany”, niektóre duże firmy i organizacje otrzymują wiele prób włamań dziennie.

TechLib - słownik komputerowy Tech Lib

Ta strona zawiera techniczną definicję hakera. Wyjaśnia w terminologii komputerowej, co oznacza Hacker i jest jednym z wielu terminów technicznych w słowniku TechLib.

Wszystkie definicje na stronie TechLib są napisane tak, aby były poprawne technicznie, ale także łatwe do zrozumienia. Jeśli uznasz tę definicję Hackera za pomocną, możesz odwołać się do niej, korzystając z linków cytowania powyżej.