Strona główna : Terminy techniczne : Definicja multimediów

multimedialny

Jak sama nazwa wskazuje, multimedia to integracja wielu form mediów. Obejmuje to tekst, grafikę, dźwięk, wideo itp. Na przykład prezentacja zawierająca klipy audio i wideo byłaby uważana za „prezentację multimedialną”. Oprogramowanie edukacyjne zawierające animacje, dźwięk i tekst nazywane jest „oprogramowaniem multimedialnym”. Płyty CD i DVD są często uważane za „formaty multimedialne”, ponieważ mogą przechowywać dużo danych, a większość form multimediów wymaga dużo miejsca na dysku.

Ze względu na postęp w szybkości komputera i przestrzeni dyskowej, multimedia są dziś powszechne. Dlatego termin nie wywołuje takiego samego podniecenia, jak kiedyś. Oznacza to również, że nie jest tak nadużywany, jak pod koniec lat 90. Dzięki Bogu.

TechLib - słownik komputerowy Tech Lib

Ta strona zawiera techniczną definicję multimediów. Wyjaśnia w terminologii komputerowej, co oznacza multimedia i jest jednym z wielu terminów technicznych w słowniku TechLib.

Wszystkie definicje na stronie TechLib są napisane tak, aby były dokładne pod względem technicznym, ale także łatwe do zrozumienia. Jeśli uznasz, że ta definicja multimediów jest pomocna, możesz odwołać się do niej, korzystając z linków cytowania powyżej.