Strona główna : Terminy techniczne : Definicja online

Aktywne

Ogólnie rzecz biorąc, gdy komputer jest w trybie „online”, jest włączony i połączony z innymi urządzeniami. Na przykład, gdy drukarka sieciowa jest w trybie online, komputery podłączone do tej sieci mogą z niej drukować. Mówi się, że inne urządzenia, takie jak skanery, kamery wideo, interfejsy audio i inne, są w trybie online, gdy są uruchomione i podłączone do systemu komputerowego.

Jednak ostatnio termin „online” zwykle oznacza połączenie z Internetem. Połączenie może odbywać się za pośrednictwem linii telefonicznej, modemu telefonicznego lub DSL, linii kablowej za pośrednictwem modemu kablowego lub połączenia bezprzewodowego. Komputer może być również online poprzez połączenie z siecią komputerową. Z technicznego punktu widzenia komputery w sieci są w trybie online, nawet jeśli nie są połączone z Internetem. Jednak większość sieci i tak jest kierowanych do linii T1 lub innego połączenia internetowego. Gdy komputer lub inne urządzenie nie jest w trybie online, mówi się, że jest offline.

TechLib - słownik komputerowy Tech Lib

Ta strona zawiera techniczną definicję Online. Wyjaśnia w terminologii komputerowej, co oznacza online i jest jednym z wielu terminów technicznych w słowniku TechLib.

Wszystkie definicje na stronie TechLib są napisane tak, aby były dokładne pod względem technicznym, ale także łatwe do zrozumienia. Jeśli uznasz tę definicję online za pomocną, możesz odwołać się do niej, korzystając z linków cytowania powyżej.