Strona główna : Terminy techniczne : Definicja wyników

Wydajność

Dane generowane przez komputer są nazywane danymi wyjściowymi. Obejmuje to dane wytworzone na poziomie oprogramowania, takie jak wynik obliczeń, lub na poziomie fizycznym, takim jak wydrukowany dokument. Podstawowym przykładem wyjścia oprogramowania jest kalkulator, który generuje wynik operacji matematycznej. Bardziej złożonym przykładem są wyniki generowane przez wyszukiwarkę, która porównuje słowa kluczowe z milionami stron w indeksie stron internetowych.

Urządzenia wytwarzające fizyczne dane wyjściowe z komputera są twórczo nazywane urządzeniami wyjściowymi. Najczęściej używanym urządzeniem wyjściowym jest komputer monitor, który wyświetla dane na ekranie. Inne popularne urządzenia wyjściowe to takie urządzenia, jak drukarka i głośniki komputerowe.

Przeciwieństwem wyjścia jest wkładczyli dane wprowadzane do komputera. Urządzenia wejściowe i wyjściowe są łącznie określane jako I / O urządzeń.

TechLib - słownik komputerowy Tech Lib

Ta strona zawiera techniczną definicję wyniku. Wyjaśnia w terminologii komputerowej, co oznacza Wyjście i jest jednym z wielu terminów technicznych w słowniku TechLib.

Wszystkie definicje na stronie TechLib są napisane tak, aby były dokładne pod względem technicznym, ale także łatwe do zrozumienia. Jeśli uznasz tę definicję wyjściową za pomocną, możesz odwołać się do niej, korzystając z linków cytowania powyżej.