Strona główna : Warunki dotyczące sprzętu : Definicja peryferyjna

Peryferyjny

Komputerowe urządzenie peryferyjne to dowolne urządzenie zewnętrzne zapewniające wejście i wyjście komputera. Na przykład klawiatura i mysz są wejściowymi urządzeniami peryferyjnymi, podczas gdy monitor i drukarka są wyjściowymi urządzeniami peryferyjnymi. Komputerowe urządzenia peryferyjne lub urządzenia peryferyjne są czasami nazywane „urządzeniami we / wy”, ponieważ zapewniają wejście i wyjście dla komputera. Niektóre urządzenia peryferyjne, takie jak zewnętrzne dyski twarde, zapewniają komputerowi zarówno wejście, jak i wyjście.

Aby zobaczyć rozszerzoną listę różnych urządzeń peryferyjnych, zobacz to Artykuł w Centrum pomocy.

TechLib - słownik komputerowy Tech Lib

Ta strona zawiera techniczną definicję urządzenia peryferyjnego. Wyjaśnia w terminologii komputerowej, co oznacza Peripheral i jest jednym z wielu terminów sprzętowych w słowniku TechLib.

Wszystkie definicje na stronie TechLib są napisane tak, aby były dokładne pod względem technicznym, ale także łatwe do zrozumienia. Jeśli uznasz tę definicję urządzenia peryferyjnego za pomocną, możesz odwołać się do niej, korzystając z linków cytowania powyżej.