Strona główna : Terminy techniczne : Definicja platformy

Platforma

W świecie komputerów „platforma” zazwyczaj odnosi się do systemu operacyjnego komputera. Na przykład komputer firmy Dell z systemem Windows XP zostałby uznany za działający na platformie Windows. Z drugiej strony iMac działa na platformie Macintosh. Jest to bardziej ogólny sposób odwoływania się do systemu operacyjnego komputera niż konieczność określania, na przykład, Windows XP Professional SP 2 lub Mac OS X 10.3.5. Termin platforma jest często używany w odniesieniu do rodzaju systemów komputerowych, na których będzie działać dany program.

TechLib - słownik komputerowy Tech Lib

Ta strona zawiera techniczną definicję platformy. Wyjaśnia w terminologii komputerowej, co oznacza Platforma i jest jednym z wielu terminów technicznych w słowniku TechLib.

Wszystkie definicje na stronie TechLib są napisane tak, aby były dokładne pod względem technicznym, ale także łatwe do zrozumienia. Jeśli uznasz tę definicję platformy za pomocną, możesz odwołać się do niej, korzystając z linków cytowania powyżej.