Strona główna : Terminy techniczne : Definicja hasła

Hasło

Hasło to ciąg znaków używany do uwierzytelniania użytkownika w systemie komputerowym. Na przykład możesz mieć konto na swoim komputerze, które wymaga zalogowania się. Aby pomyślnie uzyskać dostęp do konta, musisz podać ważny nazwa użytkownika i hasło. Ta kombinacja jest często określana jako Zaloguj Się. Chociaż nazwy użytkowników są ogólnie informacjami publicznymi, hasła są prywatne dla każdego użytkownika.

Większość haseł składa się z kilku znaków, które zazwyczaj mogą zawierać litery, cyfry i większość symboli, ale nie spacje. Chociaż dobrze jest wybrać hasło, które jest łatwe do zapamiętania, nie należy go tak prostym, aby inni mogli je odgadnąć. Najbezpieczniejsze hasła składają się z kombinacji liter i cyfr i nie zawierają rzeczywistych słów.

TechLib - słownik komputerowy Tech Lib

Ta strona zawiera techniczną definicję hasła. Wyjaśnia w terminologii komputerowej, co oznacza hasło i jest jednym z wielu terminów technicznych w słowniku TechLib.

Wszystkie definicje na stronie TechLib są napisane tak, aby były dokładne pod względem technicznym, ale także łatwe do zrozumienia. Jeśli uznasz tę definicję hasła za pomocną, możesz odwołać się do niej, korzystając z linków cytowania powyżej.