Strona główna : Terminy techniczne : Definicja ANSI

ANSI

Oznacza „American National Standards Institute”. ANSI to amerykańska organizacja non-profit, która pracuje nad opracowywaniem i promowaniem standardów w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Poprzez standaryzację nowych produktów i technologii ANSI wzmacnia pozycję Stanów Zjednoczonych na globalnym rynku i pomaga zapewnić integralność i bezpieczeństwo produktów.

ANSI pierwotnie nosiło nazwę „American Engineering Standards Committee” (AESC), która powstała w 1918 r. AESC współpracowała z Amerykańskim Instytutem Inżynierów Elektryków (obecnie IEEE) i kilka innych organizacji w celu opracowania standardów inżynierskich. W 1928 roku AESC została zreorganizowana i przemianowana na „American Standards Association” (ASA). ASA zaczęła rozwijać partnerstwa z organizacjami globalnymi, takimi jak ISO i pomogli promować standardy amerykańskie na arenie międzynarodowej. W 1969 roku ASA została przemianowana na ANSI. Od kilkudziesięciu lat ANSI nadal promuje zarówno normy krajowe, jak i międzynarodowe.

Standaryzując nowe technologie, ANSI pomaga zarówno korporacjom, jak i agencjom rządowym tworzyć kompatybilne produkty i usługi. Na przykład, gdy ANSI standaryzuje określony typ sprzętu Port, producenci komputerów mogą budować maszyny ze znormalizowanym portem i wiedzą, że będzie z nim kompatybilny innych firm urządzenia. Gdy ANSI standaryzuje plik format pliku, twórcy oprogramowania mogą obsługiwać ten format w swoich programach, ponieważ informacje o formacie są publicznie dostępne.

Gdy nowa norma jest akredytowana przez ANSI, oznacza to, że spełnia ona wymagania organizacji dotyczące otwartości, równowagi i konsensusu. Innymi słowy, tylko normy, które przejdą należyty proces rygorystycznych wytycznych zatwierdzających, stają się standardami akredytowanymi. Gwarantuje to, że wszystkie normy akredytowane przez ANSI są wartościowe zarówno dla producentów, jak i konsumentów.

Dodatkowe informacje o ANSI można znaleźć u urzędnika Witryna internetowa ANSI.

TechLib - słownik komputerowy Tech Lib

Ta strona zawiera techniczną definicję ANSI. Wyjaśnia w terminologii komputerowej, co oznacza ANSI i jest jednym z wielu terminów technicznych w słowniku TechLib.

Wszystkie definicje na stronie TechLib są napisane tak, aby były dokładne pod względem technicznym, ale także łatwe do zrozumienia. Jeśli uznasz tę definicję ANSI za pomocną, możesz odwołać się do niej, korzystając z linków cytowania powyżej.