Strona główna : Terminy techniczne : Definicja wersji papierowej

Wersja papierowa

Wersja papierowa to dokument drukowany. Może to być plik tekstowy, zdjęcie, rysunek lub inny typ pliku do druku. Na przykład, zamiast wysyłać notatkę biznesową pocztą e-mail, może ona zostać wysłana w postaci papierowej lub faktycznej papierowej wersji papierowej zawierającej notatkę.

Dokument tworzony na komputerze jest zwykle zapisywany jako plik filet na komputerze dysk twardy. Jest to czasami określane jako plik miękka kopia. Chociaż plik można łatwo otworzyć i edytować na komputerze, można go również łatwo usunąć. Dlatego czasami drukowanie kopii papierowej jest wykonywane w celu utworzenia fizycznej kopii zapasowej dokumentu.

TechLib - słownik komputerowy Tech Lib

Ta strona zawiera techniczną definicję wersji papierowej. Wyjaśnia w terminologii komputerowej, co oznacza Hard Copy i jest jednym z wielu terminów technicznych w słowniku TechLib.

Wszystkie definicje na stronie TechLib są napisane tak, aby były poprawne technicznie, ale także łatwe do zrozumienia. Jeśli uznasz, że ta drukowana definicja jest pomocna, możesz się do niej odwołać, korzystając z powyższych linków cytowania.