Strona główna : Terminy techniczne : Definicja własności intelektualnej

Własność intelektualna

Własność intelektualna odnosi się do własności dóbr niematerialnych i niefizycznych. Obejmuje to pomysły, nazwy, projekty, symbole, dzieła sztuki, pisma i inne dzieła. Odnosi się również do cyfrowy multimedia, takie jak pliki audio i wideo, które można pobrać online.

Ponieważ własność intelektualna jest niematerialna, jest trudniejsza do ochrony niż inne rodzaje własności. Na przykład dobra materialne, takie jak samochód, mogą zostać odzyskane lub wymienione w przypadku kradzieży. Jednak w przypadku kradzieży własności intelektualnej jej odzyskanie może być trudne. Załóżmy na przykład, że osoba wpada na świetny pomysł na nowy wynalazek. Jeśli ktoś inny ukradnie pomysł, potencjalny zysk z wynalazku może również zostać odebrany. Podobnie, jeśli cyfrowe nagranie nowego utworu „wycieknie” na Internettysiące ludzi może go pobrać i rozpowszechniać wśród innych. W takim przypadku potencjał zysku ze sprzedaży muzyki może zostać znacznie zmniejszony.

Ze względu na konsekwencje finansowe, własność intelektualną jest często używany jako termin prawny do ochrony praw twórców i wynalazców. Staje się również coraz ważniejsze dla firm zajmujących się produkcją mediów, które muszą chronić dystrybucję swoich materiałów cyfrowych głoska bezdźwięczna. Definiując i ustanawiając prawa własności intelektualnej, innowatorzy i twórcy mogą uzyskać ochronę prawną swoich pomysłów i dzieł. Można tego dokonać poprzez ochronę praw autorskich utworów pisemnych, ubieganie się o patenty na wynalazki oraz znakowanie marek, nazw i logo. Oczywiście im szybciej te kroki prawne zostaną podjęte, tym lepiej. W końcu znacznie łatwiej jest zabezpieczyć pomysł, zanim zostanie skradziony, niż gdy ktoś go weźmie!

TechLib - słownik komputerowy Tech Lib

Ta strona zawiera techniczną definicję własności intelektualnej. Wyjaśnia w terminologii komputerowej, co oznacza własność intelektualna i jest jednym z wielu terminów technicznych w słowniku TechLib.

Wszystkie definicje na stronie TechLib są napisane tak, aby były dokładne pod względem technicznym, ale także łatwe do zrozumienia. Jeśli uznasz tę definicję własności intelektualnej za pomocną, możesz odwołać się do niej, korzystając z linków cytowania powyżej.