Strona główna : Warunki internetowe : Definicja adresu e-mail

Adres e-mail

Adres e-mail to unikalny identyfikator domeny e-mail konto. Służy zarówno do wysyłania, jak i odbierania wiadomości e-mail przez Internet. Podobnie jak w przypadku poczty fizycznej, wiadomość e-mail wymaga podania adresu zarówno nadawcy, jak i odbiorcy, aby została pomyślnie wysłana.

Każdy adres e-mail składa się z dwóch głównych części: a nazwa użytkownika i Nazwa domeny. Najpierw jest nazwa użytkownika, po której następuje symbol at (@), a po niej nazwa domeny. W poniższym przykładzie „mail” to nazwa użytkownika, a „TechLib.com” to nazwa domeny.

[email protected]

Gdy wiadomość jest wysyłana (zwykle za pośrednictwem SMTP protokół), wysyłanie serwer poczty szuka w Internecie innego serwera pocztowego, który odpowiada nazwie domeny adresu odbiorcy. Na przykład, jeśli ktoś wyśle ​​wiadomość do użytkownika w TechLib.com, serwer pocztowy najpierw upewni się, że serwer pocztowy odpowiada na TechLib.com. Jeśli tak, skontaktuje się z serwerem poczty, aby sprawdzić, czy nazwa użytkownika jest prawidłowa. Jeśli użytkownik istnieje, wiadomość zostanie dostarczona.

Formatowanie adresu e-mail

Podczas gdy podstawowy adres e-mail składa się tylko z nazwy użytkownika i nazwy domeny, większość wiadomości e-mail klienci i webmail systemy zawierają nazwy z adresami e-mail. Adres e-mail, który zawiera nazwę, jest formatowany z nazwą, a następnie adresem e-mail w nawiasach ostrych, jak pokazano poniżej.

Imię i nazwisko <uż[email protected]>

E-mail może zostać wysłany do adresatów z imieniem i nazwiskiem obok adresu e-mail. Jednak e-maile wysyłane na adresy zawierające nazwę są mniej prawdopodobne, że zostaną odfiltrowane jako spam. Dlatego podczas zakładania konta e-mail warto podać swoje imię i nazwisko. Większość klientów pocztowych i systemów poczty internetowej automatycznie umieszcza Twoje imię i nazwisko w wysyłanym adresie e-mail.

UWAGA: Podczas ręcznego wpisywania adresu e-mail w polu Do: dobrym pomysłem jest użycie formatowania „Imię i nazwisko”, jak pokazano powyżej, i umieszczenie nazwiska osoby przed adresem e-mail. Pomoże to zapobiec nieprawidłowemu oznaczeniu wiadomości jako spamu.

TechLib - słownik komputerowy Tech Lib

Ta strona zawiera techniczną definicję adresu e-mail. Wyjaśnia w terminologii komputerowej, co oznacza adres e-mail i jest jednym z wielu terminów internetowych w słowniku TechLib.

Wszystkie definicje na stronie TechLib są napisane tak, aby były dokładne pod względem technicznym, ale także łatwe do zrozumienia. Jeśli uznasz tę definicję adresu e-mail za pomocną, możesz odwołać się do niej, korzystając z linków cytowania powyżej.