Strona główna : Warunki oprogramowania : Definicja funkcji

Funkcjonować

W matematyce funkcja jest definiowana jako związek między określonymi wartościami a jedną lub większą liczbą zmiennych. Na przykład prostą funkcją matematyczną może być:

y = 2x

W tym przykładzie relacja y do x jest taka, że ​​y jest dwa razy większe niż wartość przypisana do x. Chociaż funkcje matematyczne mogą być znacznie bardziej złożone, większość z nich jest prosta w porównaniu z funkcjami używanymi w programowaniu komputerowym. Być może dlatego funkcje matematyczne są często nazywane „wyrażeniami”, podczas gdy funkcje komputerowe są często nazywane „procedurami” lub „podprogramami”.

Funkcje komputera są podobne do funkcji matematycznych, ponieważ mogą się odnosić parametry, które są przekazywane, lub wkład do funkcji. Gdyby powyższy przykład został zapisany jako funkcja komputera, „x” byłoby parametrem wejściowym, a „y” byłoby wynikiem wydajność wartość. Może to wyglądać mniej więcej tak:

funkcja podwójna (x)
{
$ y = 2 * x;
return $ y;
}

Powyższy przykład jest bardzo podstawową funkcją. Większość funkcji używanych w programach komputerowych zawiera kilka wierszy instrukcji i może nawet odnosić się do innych funkcji. Funkcja może również odwoływać się do siebie, w takim przypadku nazywana jest a funkcja rekurencyjna. Niektóre funkcje mogą nie wymagać żadnych parametrów, podczas gdy inne mogą wymagać kilku. Chociaż często funkcje zwracają zmienne, wiele funkcji nie zwraca żadnych wartości, ale wyprowadza dane podczas wykonywania.

Funkcje są czasami uważane za elementy składowe komputera programów, ponieważ mogą kontrolować zarówno małe, jak i duże ilości danych. Chociaż funkcje można wywoływać wiele razy w programie, wystarczy je zadeklarować tylko raz. Dlatego programiści często tworzą „biblioteki” funkcji, do których może się odwoływać jeden lub więcej programów. Mimo to Kod źródłowy dużych programów komputerowych może zawierać setki lub nawet tysiące funkcji.

TechLib - słownik komputerowy Tech Lib

Ta strona zawiera techniczną definicję funkcji. Wyjaśnia w terminologii komputerowej, co oznacza funkcja i jest jednym z wielu terminów programowych w słowniku TechLib.

Wszystkie definicje na stronie TechLib są napisane tak, aby były dokładne pod względem technicznym, ale także łatwe do zrozumienia. Jeśli uznasz tę definicję funkcji za pomocną, możesz odwołać się do niej, korzystając z linków cytowania powyżej.