Strona główna : Przeglądaj : Warunki dotyczące formatów plików

Formaty plików

Semestr Czynnik techniczny
AIFF■■■■■■ □□□□
Bitmap■■■■ □□□□□□
GIF■■ □□□□□□□□
JPEG■■ □□□□□□□□
MP3■■■ □□□□□□□
MPEG■■■■ □□□□□□
PDF■■■ □□□□□□□
PNG■■■■■■■ □□□
RTF■■■■■ □□□□□
TIFF■■■■■■■ □□□
Zamek błyskawiczny■■■■ □□□□□□
DLL■■■■■ □□□□□
Nieprzetworzony plik■■■■■■ □□□□
Grafika rastrowa■■■■■■ □□□□
Grafika wektorowa■■■■■■ □□□□
PostScript■■■■■■ □□□□
BMP■■■■■ □□□□□
Plik wsadowy■■■■■■■ □□□
potok■■■■■■ □□□□
Układ strony■■■■■ □□□□□
CDFS■■■■■■■■ □□
JSON■■■■■■■■ □□
EXIF■■■■■■■ □□□
eBook■■■ □□□□□□□
FALA■■■■■■■ □□□
XMP■■■■■■■■ □□
Animated GIF■■■ □□□□□□□
wymiany plików■■■■■■■■ □□
Szlifowanie dokumentów■■■■■■■■■ □