Strona główna : Przeglądaj : Warunki w bitach i bajtach

Bity i bajty

Semestr Czynnik techniczny
przepustowość■■■■ □□□□□□
Baud■■■■■■■■■ □
Bit■■■ □□□□□□□
bps■■■■■ □□□□□
Bajt■■■ □□□□□□□
Gigabyte■■ □□□□□□□□
Kbps■■■■■ □□□□□
kilobajt■■■ □□□□□□□
megabajta■■ □□□□□□□□
Terabajt■■■■ □□□□□□
Petabajt■■■■■■■ □□□
Exabyte■■■■■■■■ □□
Zettabyte■■■■■■■■ □□
Yottabyte■■■■■■■■■ □
Nybble■■■■■■■■ □□
Znak zerowy■■■■■■■ □□□
sznur■■■■ □□□□□□
Mbps■■■■ □□□□□□
Kibibajt■■■■■ □□□□□
Mebibyte■■■■■ □□□□□
Gibibajt■■■■■ □□□□□
Tebibyte■■■■■■ □□□□
Pebibyte■■■■■■■ □□□
Exbibyte■■■■■■■■ □□
Zebibyte■■■■■■■■■ □
Yobibyte■■■■■■■■■ □
Dane■■ □□□□□□□□
Prędkość przesyłu danych■■■■■■■■ □□
Kropelka■■■■■■■■ □□
bitrate■■■■ □□□□□□
MTU■■■■■■ □□□□
CLOB■■■■■■■■■ □
Teraflop■■■■■■■■ □□
Petaflops■■■■■■■■■ □
Goodput■■■■■■■■ □□
Gbps■■■■■ □□□□□
Unicode■■■■■■■■ □□
UTF■■■■■■■■ □□
kupa■■■■■■■■ □□
Rekord■■■■■ □□□□□
Kilobity■■■■■ □□□□□
megabit■■■ □□□□□□□
Gigabit■■■■ □□□□□□
Katalog główny■■■■■ □□□□□
Enum■■■■■■■■■ □
zestaw■■■■■■■■ □□
długo■■■■■■■■■ □
PDU■■■■■■■■■■
APFS■■■■■■■ □□□
Archive Bit■■■■■■■■ □□
Endianizm■■■■■■■■■ □